رامین ارتباط

شرکت رامین ارتباط در سال 1368 به ثبت رسیده و تا سال 1386 فعالیت اصلی این مجموعه در خصوص سیستم های تلفنی و مخابراتی بوده و در سال 1386  با توجه به رشد سیستم ها و شبکه های کامپیوتری ، فعالیت در این زمینه را به زمینه ی کاری خود افزود. با توجه به رشد بسیار بالای این زمینه ی کاری، از سال 1393 کاملا فعالیت این مجموعه به سمت شبکه های کامپیوتر تغییر کرد و فعالیت مخابراتی قطع گردید.

اطمینان از انجام صحیح پروژه

تمامی پروژه ها در این شرکت توسط متخصصین این حوزه چندین باره بازبینی شده و می توان ادعا نمود درصد خطا در آنها به صفر رسیده است.

i

سابقه بالا

شرکت رامین ارتباط از سال 1368 فعالیت خود را آغاز نموده و به لطف خداوند متعال تا به امروز موفق به کسب رضایت مشتریان خود شده است.

رضایت بالای مشتریان

رامین ارتباط موفق به کسب رضایت حداکثری مشتریان خود شده است و تداوم همکاری از سوی مشتریان گواه این موضوع می باشد.

تیم حرفه ای

تمامی کارشناسان این شرکت دارای مدارک مرتبط با این حوزه و دانش بالا در حوزه تخصصی خود می باشند.

~

امنیت بالا

تمامی پروژه ها با امنیت بالا انجام شده و اطلاعات مشتریان محفوظ مانده است.

پروژه های گسترده

شرکت رامین ارتباط موفق به انجام پروژه های شبکه و مخابراتی در سراسر کشور عزیزمان و خدمات رسانی به بیشتر استانها شده است.

مشتریان ما